• خبر روز


زمان و مکان برگزاری آزمون جامع

 آموزش دانشکده علوم اجتماعی زمان و مکان برگزاری آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 را اعلام نموده است. اطلاعات لازم در فایل پیوست درح شده است.

فایل پیوست 1

تاریخ درج خبر: 1397/08/30  -  ساعت درج خبر: ١٥:٠٤  -  شماره خبر: ٧٤٧٧  -  تعداد بازدید: 516


خروج