• خبر روز


حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل کشور

ستاد توسعۀ علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف شکل‌گیری ارتباطات بین دانشگاهی و بین رشته‌ای و ارتقای سطح علمی دانشجویان مقطع دکتری در حوزه‌های اولویت‌دار علوم و فناوری‌های شناختی اقدام به راه‌اندازی دورۀ فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت در دانشگاه‌های داخل نموده است.

در این رابطه آیین‌نامۀ«حمایت از فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری  داخل کشور»  در فایل پیوست درج شده است.

فایل پیوست

تاریخ درج خبر: 1397/08/01  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٦  -  شماره خبر: ٧١٩٢  -  تعداد بازدید: 255


خروج