• خبر روز


فراخوان کنفرانس دانشجویی دموکراسی بالی 2

کنفرانس بین المللی دموکراسی در اندونزی از تاریخ 12 تا 13 آذر 1397 در این کشور برگزار خواهد شد.

دانشجویان متقاضی باید 21 تا 28 سال سن  داشته و مسلط به زبان انگلیسی باشند.

 دانشجویان علاقمند باید به معاونت های پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند، سپس نام ایشان جهت معرفی به وزارت علوم به معاونت پژوهشی دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/28  -  ساعت درج خبر: ١١:١٩  -  شماره خبر: ٧١٥٧  -  تعداد بازدید: 225


خروج