• خبر روز


همایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت ها، پیوندها و سیاست ها

همایش ملی "مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت ها، پیوندها و سیاست ها" برگزار می شود

همایش ملی"مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت ها، پیوندها و سیاست ها" با هدف حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف ۲۳ مهر ماه جاری از سوی دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

دکتر محمد سعید ذکایی دبیر علمی این همایش در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در این خصوص گفت: این همایش با توجه به ضرورت، اهمیت شناسایی ماهیت و گونه های نگرش های ایرانیان خارج از کشور به میهن خود و نیز بررسی نگرش ها، بازنمایی های به عمل آمده از مهاجرین در داخل کشور و نیز تاثیر آن در مداخله های سیاستی با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه به این مهم خواهد پرداخت.

Image result for ‫دکتر محمد سعید ذکایی‬‎

دبیر علمی همایش با تاکید بر نقش انجام پژوهش و تحقیقات از سوی مراجع علمی و دانشگاه ها در بررسی و مطالعه این دست واقعیات افزود: در این خصوص "شناسایی و تحلیل زمینه ها، فرآیند و پیامدهای مهاجرت های بین المللی ایرانیان"، "شناسایی سیاست ها، بازنمایی ها و گفتمان های حاکم بر مهاجران ایرانی دور از وطن"، "شناخت راه های بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران ایرانی" و "حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف" از اهداف مورد نظر این همایش است.

دکتر ذکایی با اشاره به تحولات در ابعاد مختلف هویت، پیوندها در ایرانیان دور از وطن گفت: تحولات فوق چالش ها، مجادلات مفهومی و تجربیات حاصل از این پدیده تحولات فوق چالش ها و مجادلات مفهومی و تجربی زیادی را پدید آورده است که دامنه آن علاوه بر وجوه هنجاری و نظری، ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی زیادی می یابد. او افزود: اگر چه شکل گرفتن مسئله مهاجرت های بین المللی و توجه به آن در ایران حداقل سابقه ای یکصد ساله دارد و ریشه های آن را میتوان از اواخر دوره قاجار به بعد ردیابی کرد، با اینحال ابعاد و تنوع آن در سال های پس از انقلاب اسلامی اهمیتی بیشتر یافته است. 

دکتر ذکایی با اشاره به اینکه جمعیت مهاجران در این سال ها با ابعادی بی سابقه رشد یافته است و اجتماع بزرگی از مهاجرین ایرانی را در خارج از کشور شکل داده است افزود: به موازت، این مهاجرت ها موضوعی برای واکنش های مختلف رسمی و سیاسی دولت مردان و تا اندازه ای محافل آکادمیک بوده است. او اضافه کرد:اگر چه تحلیل تجربی این نوع نگرش ها کمتر موضوعی برای پژوهش در ایران قرار گرفته است با این همه اهمیت شناسایی ماهیت و گونه های نگرش های ایرانیان خارج از کشور به میهن خود و نیز نگرش ها و بازنمایی های به عمل آمده از مهاجرین در داخل کشور، اهمیت مضاعفی در تحلیل های نظری و نیز مداخله های سیاستی دارد.

..

لازم به ذکر است این همایش یک‌روزه ۲۳ مهرماه جاری در محل دانشکده علوم اجتماعی برگزار می‌گردد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/16  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٥٩  -  شماره خبر: ٧٠٠٦  -  تعداد بازدید: 198


خروج