• خبر روز


برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری

برنامه زمانی ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) به همراه دستورالعمل ثبت‌نام الکترونیکی و فرم‌های ضروری اعلام شد.

۱-اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان دکتری بدون آزمون سال ۹۷-۹۶ (سهمیه استعداد درخشان)

۲-دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی (سهمیه استعداد درخشان)

۳-فرم تعهد ثبت نام مشروط دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

۴-فرم تعهد مقاله و زبان دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

۵-فرم بررسی صلاحیت عمومی (سهمیه استعداد درخشان)

۶-فرم کارت دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان)

۷-فرم مشخصات دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

 

تاریخ درج خبر: 1397/06/07  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢٠  -  شماره خبر: ٦٧٢١  -  تعداد بازدید: 655


خروج