• خبر روز


ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری

دستورالعمل و جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. ضمنا اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای استعداد درخشان، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

پيام معاونت آموزشي دانشگاه در آغاز سال تحصيلي ۹۸-۹۷

دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي 

برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده

فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فرم نظام وظيفه

فرم الف

فرم د: رم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد پذیرفته در آزمون ورودی دوره دکتری 

فرم ه: "برگ تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

اهم آيين نامه آموزشي دکتري ۹۷

 

تاریخ درج خبر: 1397/06/07  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٠  -  شماره خبر: ٦٧١٩  -  تعداد بازدید: 681


خروج