• خبر روز


تغییر ساعت در زمانبندي مصاحبه از متقاضيان رشته مددکاري اجتماعي

مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ مددکاری اجتماعی (دارای شرایط خاص) در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخهای 25 و 26 تیر ماه در دانشکده علوم اجتماعی انجام خواهد شد، تغییر ساعت در زمانبندی مصاحبه از متقاضیان به شرح جدول زیر می باشد.

تاریخ درج خبر: 1397/04/19  -  ساعت درج خبر: ١٠:٤١  -  شماره خبر: ٦٥٣٢  -  تعداد بازدید: 807


خروج