• خبر روز


نبود اقدامات علمی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام

رییس دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد:

نبود اقدامات علمی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام

تهران- ایرنا- رییس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معتقدم در حوزه سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام هنوز اقدامات علمی کاملی انجام نشده اما در عرصه تئوری مبانی دین اسلام در این زمینه مستحکم است.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین سلیمی روز شنبه در همایش سیاست گذاری های اجتماعی در جهان اسلام اظهار داشت: امیدوارم این همایش محتوای خوبی برای تفکر بیشتر و جریان جدید سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام ایجاد کند.
وی افزود: اگر فلسفه دولت را در جهان مدرن محافظت از سرمایه ها و دارایی های موسسات مختلف صنعتی بدانیم فلسفه وجودی دولت در اسلام تامین رفاه و مقابله با فساد است.
سلیمی گفت: دولت در جهان اسلام به خاطر اینکه از فعالگران و کنشگران اجتماعی حمایت کند، به وجود نمی آید بلکه مبارزه با فقر و حمایت از محرومان محور اصلی ماموریت این دولت است.
وی ادامه داد: دولت در این زمینه مهمترین وظیفه را دارد چرا که برآیند طبقات مختلف اجتماعی نیست بلکه به عنوان نهادی برای استقرار برداشتی از عدالت در جامعه نقش آفرینی می کند از این رو سیاست گذاری های اجتماعی برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و تامین حقوق مردم جزو اصول گریزناپذیر دولت در جهان اسلام است و اگر نتیجه ای وجود ندارد به دلیل فاصله گرفتن از این اندیشه های بنیادین است.
رییس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اکنون مقتضیات دولت های مدرن با اندیشه های برگرفته از مکتب اسلام در تعارض است و حل کردن آن مهمترین چالش سیاست گذاری اجتماعی در جهان اسلام است.

***
ارسال 360 مقاله به همایش 
همچنین در ادامه مراسم علی اکبر تاج مزینانی رییس همایش و رییس دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از مهمترین ویژگی های آموزه های دین را مرتبط با راهکارهای رفاهی و اجتماعی دانست.
وی با بیان این که 360 مقاله از دانشمندان کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی به همایش سیاست گذاری های جهان اسلام ارسال شده است، افزود: این یک فرصت برای همگان در راستای تبادل دانش است و تمرکز بر روی جوامع اسلامی از اولویت های دانشکده علوم اجتماعی است و ما از همکاری های دانشگاهی حمایت می کنیم.

 

تاریخ درج خبر: 1397/02/25  -  ساعت درج خبر: ١٢:٥٧  -  شماره خبر: ٦١٤٤  -  تعداد بازدید: 388


خروج