• خبر روز


دیدار رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده؛

 

رئیس دانشگاه در این نشست که ۱۶دی ماه برگزار شد، گفت: هدف از این دیدارها استفاده از نظرات کارشناسانه، انتقادها، پیشنهادها و مشورت در امور با استادان فرهیخته است.
وی ادامه داد: در ابتدای دوران ریاست بنده چند مشکل اساسی برای حفظ هویت و پایۀ دانشگاه وجود داشت. بحران هویت در محیط دانشگاهی، نبود فضای فیزیکی مناسب، نبود بسترهای لازم از جمله تعداد استادان و امکانات اداری، باعث می شود با وجود گنجینۀ علمی در دانشگاه باز هم نتوانیم فضای دانشگاهی لازم برای پیشرفت را ایجاد کنیم. به همین خاطر تلاش کردیم در این زمینه گام هایی برداریم که به طور کلی گام های خوبی هم برداشته ایم.
دکتر سلیمی در ادامه با اشاره به اینکه، چهار دانشکده در این ایام مستقل شده اند، افزود: دیگر بسترهای مورد نیاز از جمله، کتابخانه مرکزی، ساختمان های لازم برای امور پژوهشی، مراکز رشد و... راه اندازی شده اند. علاوه بر این، هفت دانشکده هم به ساختمان های جدید منتقل شده اند. این امر نشان دهندۀ جهشی است که ایجاد شده است.

به گفتۀ رئیس دانشگاه، در این مدت اعضای هیات علمی نخبه و پرتلاش در دانشکدۀ علوم اجتماعی جذب شده‌اند. ارتقاهای استادان این دانشکده هم به صورت مستمر انجام شده است. از ۴۷ عضو هیئت علمی این دانشکده حدود ۴۰درصد آن در دوران اخیر بوده است که به نظرم بهترین جذب ها را هم داشته ایم.
او ادامه داد: طرح احداث ساختمان جدید دانشکدۀ علوم اجتماعی در پردیس مرکزی دهکده المپیک در مراحل پایانی قرار دارد و پس از موافقت و گرفتن پروانۀ ساخت، کلنگ احداث آن به زمین زده خواهد شد.
دکتر سلیمی در ادامه اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین نشست هایی برطرف کردن نقایصی است که احتمالاً وجود دارد. در همین راستا تصمیم گرفته شد که از کمک ها، مشورت و هم فکری استادان بهره ببریم. همچنین هدف دیگر برگزاری این نشست ها، این است تا اگر چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد بتوانیم آن را برطرف کنیم.

در ادامۀ این نشست، اعضای هیئت علمی این دانشکده به بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
دکتر کرمی با اشاره به برگزاری آنلاین کلاس ها و مشکلات ناشی از آن گفت: متاسفانه زیرساخت های آموزش مجازی از قبل در دانشگاه وجود نداشت و راه اندازی یک‌بارۀ این کلاس ها مشکلاتی را برای اعضای هیئت علمی به وجود آورد. همچنین آئین نامۀ مرتبط با گرنت استادان دارای مشکلاتی است که امیدواریم به این مشکلات رسیدگی شود.
دکتر جمعه‌پور هم با اشاره به اینکه خیلی از دانشجویان عنوان کرده اند سیستم آموزش آنلاین دانشگاه علامه طباطبائی به نسبت سایر دانشگاه ها کمتر دارای مشکل است، تصریح کرد: ان‌شاءالله موارد و کاستی هایی هم که در ارتباط با این دانشکده هست مورد توجه قرار بگیرد. همچنین از گرنتی که متعلق به یکی دو سال اخیر است حتی نمی توانیم امکانات آموزشی لازم برای برگزاری بهتر کلاس های آنلاین تهیه کنیم و درخواست دارم که از محل گرنت های سال های گذشته که استفاده نشده هم بتوانیم استفاده کنیم.
دکتر سلیمی در این زمینه اظهار کرد: کمک می کنیم برای استادانی که گرنت باقیمانده دارند، تامین اعتبار کنیم تا بتوانند تجهیزات رایانه ای مناسب تهیه کنند.
در ادامۀ این نشست دکتر زاهدی اصل طی سخنانی بیان کرد: برگزاری این نشست ها و آغاز آن از دانشکدۀ علوم اجتماعی، نشان دهندۀ علاقه و نگاه مثبت رئیس دانشگاه به این دانشکده است. خوشبختانه با رفع موانع حقوقی و قانونی احداث دانشکده علوم اجتماعی در دهکده المپیک امیدواریم سریع‌تر این کار آغاز شود و طی یک سال اخیر به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله بتوان یک موسسه نیمه مستقل برای رشتۀ مددکاری در دل ساختمان جدید دانشکدۀ علوم اجتماعی احداث شود. کما اینکه در سایر کشورهای دنیا هم همین اتفاق افتاده است.

دکتر عالمی، عضو هیئت علمی این دانشکده ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی رشتۀ سیاستگذاری اجتماعی گفت: موانع بسیاری برای راه اندازی این رشته وجود داشت که با همکاری رئیس دانشگاه این موانع برطرف شدند.

وی در ادامه با مسئلۀ طول تحصیل دانشجویان اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عجلۀ دانشجویان برای اتمام دوران تحصیل و نوشتن سریع‌تر پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به دلیل جریمه شدن و سنوات خوردن آنها، باعث کاهش کیفیت محتوا شده است. در حال حاضر می توان به وزارت علوم پیشنهاد دارد که ترم های مرتبط با پایان نامه و رساله را طولانی تر کرد. با این کار فشاری که روی استادان و دانشجویان به وجود می آید کمتر خواهد شد و کیفیت کارها هم بالاتر می رود.

دکتر فتحی در ادامه این نشست بیان کرد: درخواست های بسیاری از طرف استادان و دانشجویان برای خرید کتاب های جدید برای کتابخانه وجود دارد که متاسفانه به دلیل محدودیت های بودجه، عملی نشده اند. از سوی دیگر، امکانات موجود در کتابخانۀ این دانشکده مناسب نیست و نیازمند امکانات مناسب تری هستیم.

دکتر امینی هم اظهار کرد: راه اندازی دو پژوهشکده مرتبط با دانشکدۀ علوم اجتماعی جزو مواردی است که بسیار مهم و ضروری بود. این امر باعث شده که رابطه بین آموزش و پژوهش بیشتر از گذشته برقرار شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم اعضای هیئت علمی هم در جریان مطالبات قوه های مختلف کشور قرار بگیرند. با این کار خیلی از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، طرح های پژوهشی و دغدغه های دانشجویان به آن سمت سوق داده می شوند.

دکتر عظیمی هم با اشاره به وجود روال‌های اضافی اداری در دانشگاه گفت: در دوران آموزش مجازی همچنان برخی از روال های آموزشی مثل گذشته وجود دارد که مناسب دوران مجازی نیست و عملی نیست.

دکتر عادلیان در این نشست با اشاره به دغدغۀ به وجود آمده برای گروه مددکاری تصریح کرد: مراکز جامع علمی کاربردی مدت هاست که به رشته هایی از جمله مددکاری ورود پیدا کرده اند که در این زمینه تخصص های لازم و کافی را ندارند. نکتۀ دیگر بحث اخلاقی این کار هست چون این رشته جزو رشته هایی است که با انسان سر و کار دارند و برای این امر دانشجویان باید دوران کارورزی خود را طی کنند اما در این مراکز چنین روالی یا وجود ندارد یا با استادانی غیر مرتبط با حرفۀ مددکاری می گذرانند.

وی اظهار کرد: در ماه های اخیر حتی موسسه های خصوصی هم ظرفیت های خود را برای این رشته بالا برده اند. حتی اخیراً مجوز مقطع کارشناسی ارشد هم به بعضی از این موسسات داده شده که استانداردهای لازم را نداشته اند.

دکتر امیر در ادامه اظهار کرد: طی سال های اخیر نهادسازی هایی در این دانشگاه صورت گرفته که در آینده، به سختی، قابل دستکاری باشد و این نقطۀ قوت دوران ریاست دکتر سلیمی است. نکتۀ قابل توجه در این زمینه، شکل آموزش است که ما همچنان در همان پارادایم سنتی قرار داریم. این پارادایم از گذشته تاکنون تغییری پیدا نکرده و نیازمند بازنگری است. به عنوان مثال گذاشتن دستیار برای استادان، کم و زیاد کردن تعداد جلسات کلاس ها و... باید مدنظر قرار بگیرد.

دکتر مزینانی، رئیس دانشکده هم طی سخنانی اظهار کرد: جذب های خوبی در دانشکده طی سال های اخیر داشته ایم. در زمنیۀ آموزش و دوره های آموزشی و بازنگری رشته ها و همچنین فعالیت های بین المللی هم موفق بوده ایم.

او ادامه داد: بحثی که باید به آن توجه بیشتری شود و در این زمینه باید تلاش بیشتری شود، استارتاپ های اجتماعی است. در این زمینه دانشکده علوم اجتماعی خیلی ظرفیت و حرف برای گفتن دارد و نیاز هست مساعدت های لازم صورت بگیرد.

گفتنی است، معرفی آثار و تالیفات اعضای هیئت علمی، سختی چاپ آثار در انتشارات دانشگاه و لزوم چابک سازی آن، سرمایه گذاری در بحث علوم اجتماعی محاسباتی و حذف بوروکراسی موجود در دستیابی به آن، توفیق در مستقل شدن گروه جمعیت‌شناسی و بازنگری در سرفصل‌های این گروه، راه اندازی دورۀ دکترای جمعیت‌شناسی، دغدغۀ کیفیت دانشجویان ورودی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، رعایت همانندجویی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، ایجاد جذابیت‌های لازم برای اعضای هیئت علمی جهت همکاری با پژوهشکده ها، تمهیدِ ساز و کاری برای اعضای هیئت علمی پژوهشی برای طرح های شخصی استادان پژوهشی و دریافت امتیازهای آن، جذب سربازان نخبه در پژوهشکده ها و استفاده از ظرفیت های آنها، بوروکراتیزه شدن از سطوح بالا تا سطوح پایین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرضروری در زمینۀ استفاده از گرنت ها و تسهیل دسترسی به آنها، نیمه متمرکز کردن برخی از رشته‌ها و بازنگری در شیوۀ گزینش دانشجویان از جمله دیگر دغدغه ها، پیشنهادها و راهکارهای استادان این دانشکده بود.

 

 

تاریخ درج خبر: 1399/10/21  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٤٨  -  شماره خبر: ١٤٠٤٣  -  تعداد بازدید: 85


خروج