• خبر روز


کنفرانس آنلاین "امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه کشور"

دربافت فایل چارچوب و محورها+PDF

 

تاریخ درج خبر: 1399/08/25  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢١  -  شماره خبر: ١٣٣٥٤  -  تعداد بازدید: 97


خروج