• خبر روز


قابل توجه دانشجویان گرامی؛

دسترسی و مشاهده برنامه هفتگی اساتید دانشکده از مسیر زیر امکانپذیر می باشد . 

گروه های آموزشی < اعضای هیات علمی < معرفی دانشکده

 

تاریخ درج خبر: 1399/07/27  -  ساعت درج خبر: ١٣:١٧  -  شماره خبر: ١٣١١٧  -  تعداد بازدید: 888


خروج