• خبر روز


اطلاعیه مهم اداره آموزش دانشکده؛

با توجه به شروع بکار سامانه گلستان موارد زیر جهت اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می باشد.

 

*آدرس سامانه گلستان                EMS.ATU.AC.IR

* کلیه دانشجویان فعال می توانند با استفاده از شماره دانشجویی و رمز سامانه قبلی سما وارد حساب کاربری گلستان شده و پس از ورود جهت تغییر رمز اقدام نمایند. 

* کلیه دانشجویان غیر فعال میتوانند جهت ورود به سامانه گلستان از طریق شماره دانشجوئی و کد ملی خود اقدام نمایند. ( دسترسی فقط پرداخت بدهی و تصویر کارنامه )

* کلیه اساتید و دانشجویانی که نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش نموده اند جهت تغییر آن به واحد آموزش مراجعه فرمایند. 

تاریخ درج خبر: 1399/06/03  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣١  -  شماره خبر: ١٢٦٩٠  -  تعداد بازدید: 1153


خروج