• خبر روز


قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد؛

نظر به مدیریت هر چه بهتر امتحانات مجازی و توزیع بار ترافیکی سامانه، به اطلاع می رساند کل امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در تمامی ایام امتحانات با 40 دقیقه تاخیر نسبت به ساعت برنامه امتحانی که قبلا زمانبندی شده، آغاز می شود. 

تاریخ درج خبر: 1399/04/06  -  ساعت درج خبر: ١٨:٥٤  -  شماره خبر: ١٢٣٦٠  -  تعداد بازدید: 107


خروج