• خبر روز


دومین مدرسه علوم انسانی و هنر دانشکده علوم اجتماعی؛ نسل امروز، نسل چند‌ رسانه‌ای‌ها است

علی خانمحمدی، دبیر انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی دانشکدۀ علوم اجتماعی در همین زمینه گفت: مدرسه علوم انسانی و هنر، حرکتی نو در علوم اجتماعی کشور است.

او ادامه داد: در علوم اجتماعی ابتدا چرخش زبانی بعد چرخش‌فرهنگی و در انتها چرخش های روش شناختی رخ داد. یعنی رویکردهای اثبات‌گرایانه به انسان‌گرایانه و تفسیری- تفهمی تغییر یافتند. این چرخش ها را می‌توان در رشته‌های انسان شناسی، ارتباطات، مطالعات‌فرهنگی، مطالعات جوانان، مطالعات زنان و ‌مطالعات ‌سینما با به ‌کارگیری روش‌های نو مردم‌نگاری، نشانه شناسی و پدیدارشناسی به وضوح دید.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به چرخش پارادایمی که در علوم اجتماعی صورت گرفته است، اکنون روش‌های کمی‌ یا کیفی به تنهایی برای فهم اجتماع کفایت نمی‌کنند. این روند، معلول حضور ما در عصر ارتباطات است.

خانمحمدی تصریح کرد: نسل‌های امروزی بیش از هر زمانی بصری شده‌اند و عمدۀ شناختشان از جهان ‌پیرامون از طریق چند‌رسانه‌ای‌ها به دست می‌آید.

دبیر انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی دانشکدۀ علوم اجتماعی خاطرنشان کرد: رشد بی‌سابقۀ صنعت‌ سینما به ویژه انیمیشن دلیلی برای این مدعاست. بصری شدن تا جایی پیشروی کرده ‌است که دیگر متن‌های علمی فعلی صفحه‌ای کسل‌کننده می‌نمایند و مقالات و پایان‌نامه‌های بی‌شماری به غریب ماندن در قفسه ها محکوم می‌شوند.

او ادامه داد: این حرکت از روش‌های کمی به کیفی و در نهایت رشد استفاده روش‌های تصویری ‌از جمله فیلم و عکس مستند به عنوان دادۀ خام، روش پژوهش، شیوه تحلیل و فرم ارائه بدل شده است.

خانمحمدی تاکید کرد: این امر تا ‌جایی پیش رفته است که انجمن جهانی‌ جامعه‌شناسی ‌تصویری با رویکرد حمایت و ساز‌مان‌دهی و تربیت‌محققان تصویری تشکیل و مجلۀ مطالعه ‌تصویری با اعتبار ‌جهانی منتشر می‌کند.

او اظهار کرد: البته‌ به طور‌ کلی سویه‌هایی ادبی و هنری در علوم ‌اجتماعی و در‌ روش‌‌شناسی همچون روایت‌پژوهی (تاریخ‌نگاری شفاهی، خود‌زندگینامه‌‌نگاری، خود‌مردم‌نگاری، تاریخ‌زندگی) و حتی در قالب‌های تازه‌ ارائۀ محتوا چون جستار‌نویسی، فیلم و عکس ‌مستند متجلی است.

وی تصریح کرد: اولین دوره از «مدرسه علوم انسانی و هنر» را در راستای معرفی چرخش های معرفتی برگزار شد. در دورۀ دوم و پاییزی «مدرسه علوم انسانی و هنر» (روایت تا تصویر) بر آن شدیم که به معرفی قالب های جدید پژوهش در علوم اجتماعی بپردازیم.

او در پایان گفت: در تلاشیم که در هفتۀ پژوهش امسال پنل دانشجویی برای معرفی این قالب های جدید ارائه دهیم و تا تصویب قانونی قالب هایی چون جستار، رمان، عکس و فیلم این فرآیند را ادامه خواهیم داد.

منبع خبر: عطنا

تاریخ درج خبر: 1398/08/22  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٩  -  شماره خبر: ١٠٣٤٢  -  تعداد بازدید: 364


خروج