• فرهنگی دانشجویی


برگزاری کارگروه تخصصی فرصت ها و چالش های فضای مجازی با محوریت زنان و خانواده

گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی برگزار می کند:

کارگروه تخصصی: فرصت ها و چالش های فضای مجازی با محوریت زنان و خانواده  

مکان: سالن شاملو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجویان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند با انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشکده تماس حاصل نمایند.

تاریخ درج خبر: 1395/08/02  -  ساعت درج خبر: ١٥:٤٤  -  شماره خبر: ١٤٩٢  -  تعداد بازدید: 3339


خروج