• آموزش


اطلاعیه معاونت امور دانشجویان


با توجه به اطلاعیه معاونت امور دانشجویان داخل و بخشنامه سازمان وظیفه ناجا ، قوانین مربوط به مجوز مدت خروج از کشور (فرصت مطالعاتی) دانشجویان مشمول مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، در فایل پیوست درج شده است.

پیوست1
پیوست2

 

تاریخ درج خبر: 1397/09/18  -  ساعت درج خبر: ١٠:٥١  -  شماره خبر: ٧٦٣٣  -  تعداد بازدید: 749


خروج