• اطلاعیه تشکیل کلاس ها
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس سرکار خانم کتایون بهبودی، از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ تا ۲۱  فروردین ۱۳۹۵ تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس سرکار خانم دکتر بخشی زاده، از تاریخ ۸ اسفند تا ۱۲ اسفند تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس جناب آقای دکتر رحیم زارع، تا تاریخ ۸ اسفند تشکیل نمی گردد.
  •  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس جناب آقای دکتر علیرضا دبیر، ۲۴ بهمن ماه تشکیل نمی گردد.