اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 98-97)، به صورت اینترنتی می باشد.

هفته پژوهش آذر ماه 97

اعلام برنامه های هفته پژوهش در دانشکده علوم اجتماعی

اطلاعیه معاونت امور دانشجویان

قوانین مربوط به مجوز مدت خروج از کشور ( فرصت مطالعاتی)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد

حسب مفاد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 94/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به اطلاع می رساند ...

زمان و مکان برگزاری آزمون جامع

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه ها

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 98-97)، به صورت اینترنتی می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته مطالعات زنان ورودی 96

تشکیل جلسه توجیهی پایان نامه توسط مدیر محترم گروه آموزشی مطالعات زنان

اطلاعیه معاونت امور دانشجویان

قوانین مربوط به مجوز مدت خروج از کشور ( فرصت مطالعاتی)

اطلاعیه

اعطای یک نیمسال سنوات آموزشی اضافی به دانشجویان ورودی سال 93

اطلاعیه

دسترسی دانشجویان نو ورود به پروفایل کاربری در سامانۀ کتابخانۀ دیجیتالی

دسترسی