اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعیه

اعطای یک نیمسال سنوات آموزشی اضافی به دانشجویان ورودی سال 93

اطلاعیه

دسترسی دانشجویان نو ورود به پروفایل کاربری در سامانۀ کتابخانۀ دیجیتالی

اطلاعیه برگزاری جلسه معارفه با اعضای گروه مددکاری اجتماعی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورد رشته های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی در کلیه مقاطع

برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری

سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

دسترسی