اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری دوره های مهارت افزایی توسط مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه

دوره های مدیریت عالی کسب و کارDBA و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA

مدیریت آموزش های آزاد سمینار و کارگاه آموزشی یک روزه برگزار می کند

سمینار «مهارت های مدیریت حرفه ای در کسب و کار محصولات سالم و ارگانیک» و کارگاه آموزشی یک روزۀ «اقتصاد سنجی کاربردی با نرم افزار EVIEWS»

برگزاری نشست تخصصي کمک به حل مشکلات کشور

نقد و بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه

تب دانشگاه علامه

دسترسی