اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه

با عنوان: «کار با نرم افزار SPSS» و «داده کاوی»

فراخوان کنفرانس بین المللی

با عنوان: نقش هنر و معماري در ارتباطات علمي ايران و جهان عرب

اطلاعیه فرصت مطالعـاتی در کشور چین

موسـسه تکنولوژي پیشـرفته شن زن

اطلاعیه دورۀ آموزشی روش تحقیق کیفی

پدیدارشناسی و گراندد تئوری

اطلاعیه ها

فراخوان مقاله

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی (علمی-پژوهشی)

اطلاعیه برگزاری کارگاه

توسط دکتر احسان محمدی و دکتر آذر افتخار

برگزاری نشست سالیانه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه

۱۹ آذرماه - سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و حسابداری

زمان و مکان برگزاری آزمون جامع دکتری

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه دوره های دانش افزایی

در قالب طرح تبادل دانشجو

تب دانشگاه علامه

دسترسی