اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه سامانه سجاد

جهت ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه

برگزار دو کارگاه آموزشی

کارگاه «روش تحقیق آمیخته» + کارگاه «کار با نرم افزار MAXQDA»

اطلاعیه ها

فراخوان مقاله

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی (علمی-پژوهشی)

اطلاعیه برگزاری کارگاه

توسط دکتر احسان محمدی و دکتر آذر افتخار

برگزاری نشست سالیانه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه

۱۹ آذرماه - سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و حسابداری

زمان و مکان برگزاری آزمون جامع دکتری

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه دوره های دانش افزایی

در قالب طرح تبادل دانشجو

تب دانشگاه علامه

دسترسی