اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه پذیرش دانشجوی بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاههای رازی کرمانشاه ،‌ شهید چمران اهواز و جهرم برای سال تحصیلی 97-96

برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی

مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه برگزار می نماید

دستورالعمل پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال برای سال تحصیلی 97-96

در دانشگاه های شهید چمران اهواز و مازندران

اطلاعیه پذيرش دانشجوي بدون آزمون

دانشگاههاي قم - اصفهان و خليج فارس بوشهر

برگزاری کرسی ترویجی

با عنوان: راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور بر اساس برنامه ریزی مشارکتی

برگزاری کارگاه دانش افزایی

با عنوان رویکردهای صلح در محیط امنیتی ایران: پوزش و بخشایش در ساحت دین و سیاست

اطلاعیه ها

دستورالعمل پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال برای سال تحصیلی 97-96

در دانشگاه های شهید چمران اهواز و مازندران

اطلاعیه پذيرش دانشجوي بدون آزمون

دانشگاههاي قم - اصفهان و خليج فارس بوشهر

برگزاری دوره‌های مهارت افزایی

در راستای ارتقاء سطح مهارت‌های عملی دانشجویان

اعطای بورس از طرف دولت مجارستان

مهلت ارسال درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری 15 اسفند

تب دانشگاه علامه

دسترسی