اخبار

اخبار و رویدادها

مدیریت آموزش های آزاد سمینار و کارگاه آموزشی یک روزه برگزار می کند

سمینار «مهارت های مدیریت حرفه ای در کسب و کار محصولات سالم و ارگانیک» و کارگاه آموزشی یک روزۀ «اقتصاد سنجی کاربردی با نرم افزار EVIEWS»

برگزاری نشست تخصصي کمک به حل مشکلات کشور

نقد و بررسی بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه

دکتر سلیمی در مراسم گرامیداشت مقام استاد: هویت علمی دانشگاه را ساخته ایم

در این مراسم از دکتر محمدسعید ذکایی و دکتر محمدتقی کرمی بعنوان استادان نمونه تقدیر شد و گروه پژوهشگری اجتماعی به عنوان گروه آموزشی منتخب دانشکده معرفی گردید.

تب دانشگاه علامه

دسترسی