• گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

صفحه گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی


معرفی گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

تاریخچه 

معرفی رشته، گرایش و مقطع (سرفصل ها)  و اطلاعات آماری استاد و دانشجو 

اعضای هیات علمی و اساتید پیشکسوت (رزومه -  علایق پژوهشی و آموزشی استاد - برنامه درسی - اطلاعات تماس)


اخبار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

تابلوی اعلانات - برنامه ترم

بازدیدها - کارگاه ها - نشست های علمی

گزارش دفاع