• آموزش


فراخوان مقاله

1396/10/18

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی (علمی-پژوهشی)

مجله پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با درجه علمی-پژوهشی در پذیرش مقاله های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی، مسائل سالمندی، مدیریت اجتماعی و... اعلام آمادگی می نماید.

آخرین شماره فصلنامه (شماره شش) در آدرس اینترنتی  http://rjsw.atu.ac.ir  قابل دسترس می باشد.بازدید: 161خروج