• آموزش


اطلاعیه برگزاری کارگاه

1396/09/22

توسط دکتر احسان محمدی و دکتر آذر افتخار

 

 دکتر احسان محمدی (دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا) و  دکتر آذر افتخار (دکترای تخصصی روانشناسی سایبری و پژوهشگر دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا)  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی   گارگاه های زیر را در ارتباط با هفته پژوهش و فناوری، برگزار خواهد کرد.
بازدید: 185خروج