• آموزش


اطلاعیه دوره های دانش افزایی

1396/09/04

در قالب طرح تبادل دانشجو

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که واجد شراط زیر می باشند می رساند جهت معرفی به دوره های دانش افزایی دانشگاه در قالب طرح تبادل دانشجو به دفتر همکاری های بین المللی به اداره آموزش مراجعه نمایند .

معدل بالای 18 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و معدل بالای 17 برای دانشجویان دکتری

مسلط به زبان های خارجی  بازدید: 139خروج