• آموزش


شیوه نامه تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

   دانشجویان و کارشناسانی که آثار پژوهشی ایشان نظیر کتاب و مقاله،  مطابق با «شیوه نامه تشویق پدیدآوردندگان آثار» (فایل پیوست) نگاشته شده است، می توانند آثار خود را از پانزدهم دی ماه تا پانزدهم بهمن ماه 95، به منظور بهره مندی از وجه تشویقی، به کارشناس پژوهشی دانشکده ارائه نمایند.

لازم به ذکر است، ارائه کلیه مستندات ذکرشده در شیوه نامه، بویژه مدارک مربوط به اعتبار و مرتبه علمی نشریات داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی) و خارجی (web of science,scopus, isc, master journal list, google scholar) و ضریب تاثیر نشریات خارجی، جهت بررسی و امتیازدهی ضروری است و آثار فاقد این مدارک مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

در مورد دانشجویان دکتری تنها مقالات مازاد بر تعهد فارغ التحصیلی تشویق خواهد شد.(یک مقاله علمی پژوهشی که لازمه دفاع از رساله دکتری و فارغ التحصیلی است مورد تشویق قرار نمی گیرد).

فایل پیوست

تاریخ درج خبر: 1395/10/27  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٥  -  شماره خبر: ٢٤٤٩  -  تعداد بازدید: 1334


خروج