• خبر روز


برگزاری مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه

 دانشگاه چلیابینسک روسیه از دانشگاه های طرف تفاهم با دانشگاه علامه طباطبائی جهت شرکت دانشجویان متقاضی مدرسه تابستانی برگزار می نماید. این دوره ها در زمینه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، تجارت و ارتباطات با هدف آشنایی بیشتر با این موارد در روسیه، می باشد. مهلت ارائه درخواست برای شرکت در این مدرسه تا 24 خرداد 1397 است. دانشجویان شرکت کننده در صورت واجد شرایط بودن، می توانند از کمک هزینه های سفر دانشگاه استفاده کنند.

پوستر مربوط به مدرسه تابستانی 

تاریخ درج خبر: 1397/03/07  -  ساعت درج خبر: ١٥:٠٦  -  شماره خبر: ٦٢٨٣  -  تعداد بازدید: 519


خروج