• خبر روز


اطلاعیه سامانه سجاد

 

  ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ 96/12/1 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) سازمان امور دانشجویان امکان پذیر می باشد؛ در فایل های زیر، اطلاعیه، راهنمای ثبت نام، راهنمای درخواست ودستورالعمل ایفای تعهدخدمت آموزش رایگان درج گردیده است.

شایان ذکر است قبل از ثبت درخواست در سامانه مذکور دانشجویان باید نسبت به انجام تصفیه امور دانشجویی در دانشکده اقدام نمایند.

فایل یک

فایل دو

فایل سه 

فایل چهارم

تاریخ درج خبر: 1396/12/05  -  ساعت درج خبر: ١٤:٥١  -  شماره خبر: ٥٥٩٥  -  تعداد بازدید: 384


خروج