• خبر روز


برگزار دو کارگاه آموزشی

 

کارگاه «کار با نرم افزار MAXQDA»- جمعه، 04/12/96- 5 ساعت- ساعت 9 الی 14- هزینه 100 هزار تومان- 20 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (000/80 هزار تومان)- آدرس: توانیر، خ نظامی گنجوی- تلفن: 88880993-88872058

کارگاه «روش تحقیق آمیخته»- جمعه، 08/12/96- 8 ساعت- ساعت 8 الی 16- هزینه 000/120 هزار تومان- 20 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (000/96 هزار تومان)- آدرس: توانیر، خ نظامی گنجوی- تلفن: 88880993-88872058  

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/12/05  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٠٦  -  شماره خبر: ٥٥٨٥  -  تعداد بازدید: 345


خروج