• خبر روز


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد سهمیه استعداد درخشان

 دانشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-97 می پذیرد. اطلاعات بیشتر در فایل پیوست درج شده است.

فایل پیوست

تاریخ درج خبر: 1396/11/16  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٤  -  شماره خبر: ٥٤١٧  -  تعداد بازدید: 229


خروج