• خبر روز


فراخوان پیشنهاد فصل کتاب

 

فراخوان پیشنهاد فصل کتاب برای مجموعه ای با عنوان:

مطالعات عواطف در ایران

(گرد آورنده: محمد سعید ذکایی، استاد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی)

از بدو شکل گیری علوم اجتماعی و انسانی مدرن، عواطف موضوعی برای مطالعه و پژوهش نه تنها در روانشناسی و علوم عصب شناختی بلکه در سنت های انسان شناسی، جامعه شناسی و در چند دهه اخیر مطالعات فرهنگی بوده است. شهر نشینی انبوه، توسعه تکنولوژی و بویژه تکنولوژی های دیجیتال، جهانی شدن و تحولات برآمده از جابجایی گسترده توده های انسانی در داخل و خارج از مرز های ملی، افزایش مخاطرات زیستی، اجتماعی و سیاسی در متن زندگی مدرن تنها بخشی از دلایل توچه احیاء شده به حوزه عواطف در جامعه امروز و آنچه در دو دهه گذشته از آن به چرخش عاطفی یاد می شود بوده است. انسان امروز در میدان، فضا و اقتصاد عاطفی متفاوتی قرار گرفته و مکانیسم های اجتماعی متفاوتی فعال سازی و به کار گیری عواطف او را تحت تاثیر قرار میدهد.  خشم، عشق، نفرت، نشاط، ترس، انزوا وامید مردم امروز اگر چه همچنان متاثر از ظرفیت ها و توانایی های بیولوژیک و روانشناختی و پاسخگوی نیازهای فردی و ارتباطی آنهاست در همان حال زمینه ها و جلوه های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی نیز یافته است.

مجموعه مقالات شکل دهنده این کتاب پیشنهادی با اتکاء به منظری بین رشته ای و الهام گیری از سنت های چون  مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ، فلسفه، نقد ادبی و روانشناسی، به دنبال ارایه تحلیل هایی تجربی، نظام مند و تفسیری- انتقادی از فرهنگ عواطف در جامعه امروز ایران است.

برخی محورهای پیشنهادی برای فصول کتاب عبارتند از:

ü    گفتمان های عواطف در ایران

ü    عرصه عمومی و عواطف در ایران

ü    تکنولوژی و عواطف در ایران

ü    آیین ها، مناسک دینی و عواطف در ایران

ü    عواطف و اقتصاد اخلاقی در ایران

ü    سلامت، تناسب و عواطف در ایران

ü    بازنمایی های عواطف (در شعر، موسیقی، رمان، سینما، هنر و ...)

ü    اخلاق و عواطف در میدان های شغلی و حرفه ای در ایران

ü    فرهنگ های شهری، روستایی، قومی و زبانی و عواطف در ایران

ü    سیاست فرهنگ و سیاست عواطف در ایران

ü    عواطف و جنبش های اجتماعی در ایران

ü    تحول عواطف در تاریخ معاصر ایران

ü    عواطف و جنسیت در ایران

ü    عواطف و دوره های زندگی (نسل ها) در ایران

ü    فضای مجازی و عواطف در ایران

ü   تحلیل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی از برش هایی از عواطف (شادی، غرور، ترس، ایثار و نوعدوستی, امید و ...) در ایران

اولویت انتخاب با پیشنهاداتی است که به شیوه ای تحلیلی- انتقادی و با پشتوانه داده های تجربی (مطالعه مروری، فرا تحلیل اطلاعات کمی و کیفی، تحلیل ثانویه) موضوعی را به بحث بگذارند.

لطفا چکیده 400 الی 500 کلمه ای را برای فصل پیشنهادی خود که در آن مسئله، اهداف (سوالات) ساختار و شیوه تنظیم فصل مشخص شده باشد را حداکثر تا پایان اسفند 96 به همراه کلید واژه های اصلی  به این آدرس ایمیل کنید

 

Saeed.zokaei@gmail.com

تاریخ درج خبر: 1396/11/07  -  ساعت درج خبر: ١٣:٠٣  -  شماره خبر: ٥٣٣٤  -  تعداد بازدید: 413


خروج