• خبر روز


برنامه تبادل استاد و دانشجو


    برنامه تبادل استاد و دانشجو در دانشگاه کارلوس سوم مادرید  برگزار می شود.

   اعضای هیات علمی و دانشجویان می تواتند تا تاریخ 96/11/13 درخواست خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. لینک دانشگاه یاد شده و بروشور مربوط جهت بهره برداری در ذیل درج شده است.

فایل پیوست

تاریخ درج خبر: 1396/11/07  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٠  -  شماره خبر: ٥٣٣٣  -  تعداد بازدید: 358


خروج