• خبر روز


برنامه تبادل استاد و دانشجو

1396/11/07

دانشگاه کارلوس مادرید


    برنامه تبادل استاد و دانشجو در دانشگاه کارلوس سوم مادرید  برگزار می شود.

   اعضای هیات علمی و دانشجویان می تواتند تا تاریخ 96/11/13 درخواست خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. لینک دانشگاه یاد شده و بروشور مربوط جهت بهره برداری در ذیل درج شده است.

فایل پیوستبازدید: 226خروج