• خبر روز


اعلام اولویت های پژوهشی دو سازمان

1396/10/24

.

 

الف- اولویت های پژوهشی مرکز حلال جمهوری اسلامی ایران در فایل پیوست الصاق شده است.

ب- اولویت‌های پژوهشی و فرم پروپوزال طرح‌های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور در فایل پیوست درج شده است. علاقه‌مندان بایستی فرم تکمیل‌شده را به ایمیل دبیرخانۀ شورای پژوهش سازمان (Research@behzisti.gov.ir)  ارسال نمایند. فایل یک    فایل دوبازدید: 301خروج