• خبر روز


برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم

 

برنامه زمان بندی انتخاب واحد، حذف و اضافه نیمسال دوم سـال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی درفایل پیوست درج شده است.

تاریخ درج خبر: 1396/10/23  -  ساعت درج خبر: ١٠:٠٥  -  شماره خبر: ٥٢٢٧  -  تعداد بازدید: 697


خروج