• خبر روز


بورس تحصیلی دولت مجارستان در سال 2018

 اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان در سال 2018 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری phd)، درفایل پیوست درج شده است.

فایل پیوست

تاریخ درج خبر: 1396/10/18  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٢٣  -  شماره خبر: ٥١٧٥  -  تعداد بازدید: 535


خروج