• خبر روز


برگزاری "همایش بین‌المللی اخلاق در ادیان"

1396/08/20

با رویکرد اخلاق حرفه‌ای

 "همایش بین‌المللی اخلاق در ادیان" با رویکرد اخلاق حرفه‌ای از سویجامعه المصطفی العالمیه در تاریخ 16 و 17 اسفند سال‌جاری برگزار خواهد شد.


فایل الصاقیبازدید: 70خروج