• خبر روز


اعلام حد نصاب مدرک زبان

 براساس شرایط اختصاصی اطلاعیه دانشگاه در مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 1396(مصاحبه)، پذیرفته شدگان نهایی در دوره دکتری ملزم به ارایه مدرک زبان معتبر با حد نصاب نمره 70% برای رشته های آموزش زبان انگلیسی، ترجمه و زبان شناسی و 50% برای سایر رشته ها از (MCHE) یا معادل آن در سایر آزمون های معتبر ذیل و یا کسب حد نصاب لازم در آزمون زبان عمومی برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبائی تا قبل از ارزیابی جامع دوره دکتری هستند.

MSRT (MCHE) - IELTS - TOEFL (IBT) -TOEF(CBT) -TOEF(PBT) -TOLIMO

تاریخ درج خبر: 1396/07/17  -  ساعت درج خبر: ١٢:٤٦  -  شماره خبر: ٤٣٢٤  -  تعداد بازدید: 413


خروج