• خبر روز


دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام

1396/06/29

مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶


دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

 پیام معاونت آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان

 دستورالعمل و برنامه زمانی ثبت نامبازدید: 373خروج