• خبر روز


دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام


دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

 پیام معاونت آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان

 دستورالعمل و برنامه زمانی ثبت نام

تاریخ درج خبر: 1396/06/29  -  ساعت درج خبر: ١٥:٠٦  -  شماره خبر: ٤٢٠٩  -  تعداد بازدید: 509


خروج