• خبر روز


درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

 دانشجویان جدیدالورود، از جمعه مورخ 31/06/96،  می توانند از طریق سایت دانشگاه درخواست خوابگاه خود را ثبت نمایند.

تاریخ درج خبر: 1396/06/29  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٦  -  شماره خبر: ٤٢٠٦  -  تعداد بازدید: 429


خروج