• خبر روز


درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

1396/06/29

-

 دانشجویان جدیدالورود، از جمعه مورخ 31/06/96،  می توانند از طریق سایت دانشگاه درخواست خوابگاه خود را ثبت نمایند.بازدید: 285خروج