• خبر روز


زمان­بندی حذف و اضافه

1396/06/26

مقطع کارشنـاسی

زمان­بندی حذف و اضافه نیمسال اول سـال تحصیلی 97-96

                   مقطع کارشنـاسی

قابل توجه دانشجویان محترم:

    زمان حذف و اضافه از ساعت 8:00 صبح الی 19:00



بازدید: 308



خروج