• خبر روز


زمان­بندی حذف و اضافه

زمان­بندی حذف و اضافه نیمسال اول سـال تحصیلی 97-96

                   مقطع کارشنـاسی

قابل توجه دانشجویان محترم:

    زمان حذف و اضافه از ساعت 8:00 صبح الی 19:00

تاریخ درج خبر: 1396/06/26  -  ساعت درج خبر: ١١:٥١  -  شماره خبر: ٤١٥٧  -  تعداد بازدید: 440


خروج