• خبر روز


برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

1396/06/12

کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه، کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ اعلام شد.

 

 دانلود برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بازدید: 1208خروج