• خبر روز


برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه، کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ اعلام شد.

 

 دانلود برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی 

تاریخ درج خبر: 1396/06/12  -  ساعت درج خبر: ١٠:٥٢  -  شماره خبر: ٤٠٧١  -  تعداد بازدید: 1372


خروج