• خبر روز


اطلاعیه پذيرش دانشجوي بدون آزمون

1396/01/29

دانشگاههاي قم - اصفهان و خليج فارس بوشهر

  اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاههای اصفهان ، قم و خلیج فارس برای سال تحصیلی 97-96 در فایل پیوست درج شده است.

دانشگاههای اصفهان

دانشگاههای قم

دانشگاههای خلیج فارسبازدید: 715خروج