• خبر روز


فراخوان مقاله در خصوص نظریه مشورتی

1395/10/14

نشریه نگرش، خبرنگار افتخاری جذب می نماید.

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم اجتماعی

 نشریه نگرش در نظر دارد در بخش اجتماعی و اقتصادی شماره اول خود (و شمارگان آتی)، از مقالات دانشجویان در خصوص نظریه مشورتی به جهت پیشبرد رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و راهکارهایی به منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی، چاپ نماید.

همچنین این نشریه اقدام به جذب خبرنگار افتخاری می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید.

http://negareshnews.ir/    

تلفکس : 982122775423                                           بازدید: 414خروج