• خبر روز


برگزاری برنامه روز پژوهش دانشکده علوم اجتماعی

روز پژوهش دانشکده علوم اجتماعی  دوشنبه 22 آذرماه 1395 در سالن مطهری این دانشکده برگزار شد.

در ابتدا دکتر علی اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی ضمن تبریک به مناسبت هفته پژوهش و خیر مقدم به اساتید و دانشجویان و مدعوین حاضر درجلسه، درباره محورهای پژوهشی و افق های پژوهشی پیش رو و گامی به جلو در جهت موفقیت های کسب شده تاکنون، به ایراد سخن پرداختند. 

ایشان وضعیت حضور اساتید در حوزه روش و مهارت های پژوهشی را رضایت بخش دانستند و بر اهمیت پتانسیل های  دانشجویان تحصیلات تکمیلی و به کار گیری آن در امر پژوهش تأکید و ارتباط میان آموزش و پژوهش و اهمیت پژوهش در تناسب با نیازهای جامعه را یکی از ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی دانشگاه دانستند و نقش سیاست های دانشگاه را در فراهم کردن بسترها و محمل  های امکان انجام پژوهش و زمینه استفاده از این امکانات  برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهم دانستند.

در ادامه ایشان تقویت محورهایی در پژوهش که موجب کاربردی کردن علوم اجتماعی و ارتباط بین حوزه های علوم اجتماعی و صنعت و جامعه در ابعاد مختلف می شود را مهم و بخشی از مسئولیت دانشگاه دانست و نیاز به ایجاد ارتباط با دستگاه های مختلف (دولتی،عمومی،غیرانتفاعی و...) و شناسایی نیازهای آن ها و جامعه و شرکت در دستور کار پژوهشی آنان را از محورهای مهم دانست . همچنین ارتباط با نهادهای مدنی را گامی در جهت بومی سازی و شناسایی نیازهای جامعه عنوان کردند و بر نقش مشارکت انجمن های علمی  در این فرآیند اشاره کردند. همچنین ایشان در محور مهم بین المللی کردن علوم اجتماعی و نهادمند کردن آن،ایده شکل دهی شبکه محققان(مثلاً منطقه جهان اسلام و... با توجه به موضوع) را مطرح نمودند.

دکتر محمد سعید ذکائی معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی:  ایشان به حرکت روبه جلو و رشد علوم اجتماعی در ایران و تبدیل شدن علوم اجتماعی به یک گفتمان مهم در جامعه اشاره داشتند و اینکه با وجود چالش های موجود به لحاظ توسعه ساختاری، علوم اجتماعی ایرانی حرکت رو به جلو داشته است و شناخت،درک و درایتی که امروز از جامعه خود داریم و بدنه عمومی جامعه از مسائل اجتماعی دارند، از هر زمان دیگری بیشتر است. ایشان هفته پژوهش را فرصتی برای  اعلام استقلال گفتمان اجتماعی و ایجاد تعادل بین آموزش و پژوهش دانست و اینکه آموزش بدون پژوهش فرجام ندارد و پژوهش می تواند محرکی برای آموزش بازاندیشانه باشد و همچنین از این رهگذر بتوانیم مسائل محوری علوم اجتماعی خود و جامعه خود را که مدام در حال تغییر و تحول است بشناسیم و برجسته کنیم و موضوع بحث قرار داده و چشم اندازهایی برای مفهوم سازی و اندیشیدن ایجاد کنیم. هفته پژوهش می تواند فرصتی به لحاظ معرفت شناسانه برای نوسازی علوم اجتماعی  باشد .

 

در ادامه از اساتید برتر پژوهشگر و دانشجویان تقدیر شد:

پژوهشگر اول دانشکده: دکتر علی خاکساری: عضو گروه برنامه ریزی اجتماعی، شهری و منطقه ای

پژوهشگر دوم دانشکده: دکتر محمود شهابی: عضو گروه جامعه شناسی

پژوهشگرسوم دانشکده: دکتر ابوتراب طالبی: عضو گروه جامعه شناسی

دانشجوی پژوهشگر دوره دکتری: سرکار خانم مهشید طالبی صومعه سرایی  از گروه جامعه شناسی

دانشجوی پژوهشگر دوره کارشناسی ارشد: آقای شهاب الدین عیسی لو از گروه برنامه ریزی شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر: 1395/09/24  -  ساعت درج خبر: ١٠:٢٤  -  شماره خبر: ٢١٥٨  -  تعداد بازدید: 1481


خروج