• خبر روز


اعلام برنامه همایش ملی جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
تاریخ برگزاری همایش: یکشنبه 29 بهمن ماه
 ٠٩:٣٥ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٥ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست کمک به حل مسائل کشور
با عنوان سیاست گذاری اجتماعی توسعه روستایی در ایران
 ٠٧:٥٧ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:١٤ - 1396/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پیشنهاد فصل کتاب
برای مجموعه ای با عنوان: مطالعات عواطف در ایران
 ١٣:٠٣ - 1396/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>