• خبر روز


زمان­بندی حذف و اضافه
مقطع کارشنـاسی
 ١١:٥١ - 1396/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٠٢ - 1396/06/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه
کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول ۹۷ -۹۶
 ١٠:٥٢ - 1396/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:١٨ - 1396/06/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوره های مهارت افزایی
توسط مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه
 ١٥:٣٦ - 1396/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>