اخبار

اخبار و رویدادها

جایگاه نهادهای مدنی در ایران

برگزاری نشست با نگاهی به عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان 2 اسفند ساعت 16 الی 18

نقد فیلم " من، دانیل بلیک"

دوشنبه 2 اسفند ماه از ساعت 12:15

اعطای بورس از طرف دولت مجارستان

مهلت ارسال درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری 15 اسفند

بزرگداشت فروغ فرخزاد

سه شنبه 3 اسفند ماه از ساعت 12 الي 14 در سالن شهید مطهری

اطلاعیه ها

چیستی علم و فلسفه علوم اجتماعی

برگزاری سلسله نشست‌هایی از تاریخ 1395/12/3، هر سه‌شنبه، ساعت 16 الی 18

اعطای بورس از طرف دولت مجارستان

مهلت ارسال درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری 15 اسفند

اطلاعیه دفاع دکتری

موضوع رساله: فهم سالمندی فعال و ساخت ابزار اندازه گیری آن

برنامه آزمون جامع در نیمسال اول 65-95

اول و چهارم دی ماه در دانشکده علوم اجتماعی

تب دانشگاه علامه

دسترسی